Neispričana prošlost naše antičke Ortople ili Ortoplinije

Vela Stinica. Fotogrfija: Screenshot YouTube (Vela Stinica).

Obično pišemo o nalazima u dalekim zemljama, no danas ćemo ostati na našem prostoru. Antička Ortopla, za koju vjerojatno niste čuli osim ako ste zaljubljenik u antičku povijest, smjestila se u dobro zaštićenoj uvali na 40-ak kilometara udaljenosti od Senja. Antičko naselje se nalazilo na teritoriju predrimske zajednice Ortoplina koja je obuhvatila i područje koje je sezalo duboko u unutrašnjost. Naime, na razvoj Ortople utjecala je ne samo usmjerenost ovdašnje zajednice na more i blizina otoka Raba već i povezanost s Likom, koja se ostvarivala preko prijevoja Alan.

Gdje se Ortopla smjestila?

Smatra se da se antička Ortopla odnosno Stinica pod Velebitom, smjestila na poluotočiću Punti. Pseudo Skilak u 4. stoljeću pr. Kr. spominje ovdje naselje Oldoi, a Plinije kasnije spominje Ortopliniju u svojem popisu gradova sjeverne kopnene Liburnije. No ovo naselje bilježe i drugi autori pod različitim imenima. Relativno brojni zapisi antičkih autora idu u prilog tome da je ovo naselje svojedobno imalo veće značenje, i to kako se čini već i u predrimskom periodu. Ostatci predrimskog naselja nisu nađeni na mjestu Stinice i smatra se da je u predrimsko doba naselje bilo na obližnjem brdu Panos ili pak na brdu Klačnica. Rimska se Ortopla, očito premjestila na pogodniju lokaciju. Smatra se da je ona stekla status municipija za careva julijevsko-klaudijevske dinastije. No, mišljenja se po tom pitanju razlikuju, pa pojedini autori smatraju da ona nije imala uopće ovaj status, nego da je bila samo značajnije trgovačko-lučko naselje, koje je ulazilo u teritorij Raba.

Čekaju se ozbiljnija istraživanja

Vidljivo je da je praznine u prošlosti ovog predrimskog i rimskog naselje nemoguće popuniti bez konkretnih istraživanja. Iako o predrimskoj i rimskoj Ortopli pišu literarni izvori, ona do sada nije bila predmetom ozbiljnijih istraživanja. Rimska nekropola, koja je bila smještena istočno od stiničke luke, pronađena je još u 19. stoljeću. U sklopu nalaza s nekropole nađen je veći broj novčića i sitnog materijala karakterističnog za rimske grobne priloge. Nađeni novčići upućuju na rani početak kremacije i ujedno svjedoče o ranoj romanizaciji ovog područja koja se morala onda odraziti i na druge sfere života. Na području oko Ortople pronađeni su i važni terminacijski natpisi koji svjedoče o razgraničenju zajednice Ortoplina sa susjedima u rimskom razdoblju.


Zaštitna istraživanja

Tijekom 2009. godine na području podmorja u Stinici, točnije, na mjestu izgradnje nove trajektne uvale Mala Stinica, Hrvatski je restauratorski zavod proveo zaštitna istraživanja. Tada je otkriven raznolik arheološki materijal među kojim je nađeno najviše keramike. Među keramičkim nalazima znatan je broj finoga stolnog posuđa, i uopće uvoznih predmeta pristiglih iz raznih dijelova svijeta koji upućuju da je ovdje nekada bila u rimsko doba važnija luka i naselje.

U budućnosti ovdje možemo očekivati zanimljive nalaze, naravno ukoliko za to budu osigurana sredstva.

Piše: Sonja Kirchhoffer

Komentari