Karta frankopanskih posjeda

Na karti je ucrtano preko 70 posjeda obitelji Frankopan, od Krapine do Gospića i od Krka do Cetina. 

Komentari