Zakonik težak četiri tone

Sačuvana su imena mnogih kraljeva koji su stolovali u Babilonu, ali dvojica od njih svojom značajnošću daleko premašuju ostale. Prvi od njih bio je Hamurabi koji je u 18. st. pr. Kr. zavladao čitavom južnom Mezopotamijom i dijelom Asirije (današnji sjeverni Irak) i od male države napravio jednu od najmoćnijih sila na svijetu. Hamurabi je proširio granice svoje države niz rijeku Eufrat te je svojoj državi pripojio stara gradska središta Ur, Uruk, Isin, Larsu itd. Štovan kao živuće božanstvo, za svoje podanike sastavio je Hamurabijev zakonik. Iako nije najstariji u ljudskoj povijesti, Zakonik je od iznimne važnosti jer je prepisivan i više od 1000 godina nakon Hamurabijeve smrti, što ukazuje na to da je dugo ostao temelj svih pravnih sustava u čitavoj Mezopotamiji.

Hamurabi je svoj legitimitet temeljio na tvrdnji da su ga bogovi poslali da pravedno vlada nad Babiloncima, da uništi zle i pokvarene ljude te da zaštiti slabe od samovolje jakih. Pred kraj svoje vladavine stoga je odlučio svojim zakonima dati trajniji oblik. Hamurabijev zakonik zabilježen je 1754. pr. Kr., a sastoji se od 282 zakona kojima se reguliraju pitanja iz područja poput trgovine, iznajmljivanja nekretnina, plaća, prodaje robova, posvajanja djece, sklapanja i razvoda braka te propisuju kazne za počinjenje kaznenih djela. Uklesani su u stelu od bazalta mase četiri tone, koja je pronađena 1901., a danas se čuva u Louvreu u Parizu. Kazne su drakonske, najčešće odsijecanje dijelova tijela. Primjenjivan je princip oko za oko, zub za zub. Kazne su varirale i prema staležu žrtve i počinitelja djela. Zakonik je poseban po tome što je okrivljenik smatran nedužnim dok mu nije dokazana krivnja, što nije bio slučaj u mnogim povijesnim pravnim sustavima.

Čl. 1 Ako čovjek optuži čovjeka i okrivi ga za ubojstvo, pa to ne dokaže, neka se optužitelj ubije.

Čl. 22 Ako čovjek počini razbojstvo i bude uhvaćen, neka se ubije.

Čl. 229 Ako graditelj čovjeku sagradi kuću, ne uradi je čvrsto i kuća se koju je sagradio sruši, pa usmrti vlasnika kuće, taj graditelj da se ubije.


Piše: Boris Blažina

Komentari