Kratka povijest američkih stranaka

U Sjedinjenim američkim državama postoje dvije velike političke stranke. Razlika između SAD-a i europskih država je u tome što se u europskim državama često stvaraju koalicije u koje mogu ući i manje stranke. U SAD-u to nije slučaj jer jedna stranka može postići dovoljno glasova. Manje stranke igraju ulogu na regionalnoj razini. Stoga predstavljamo dvije najveće političke stranke – Republikansku i Demokratsku. Zanimljivo je da su ove dvije velike stranke praktički od postanka do danas zamijenile političke strane.

Demokrati

Kao početak Demokratske stranke uzima se godina 1792. kada je osnovana koalicija oko Thomasa Jeffersona i jedna je od najstarijih političkih stranaka na svijetu. U početku su vođe stranke bili protiv ukidanja ropstva.
Nakon industrijalizacije i društvenih promjena Demokrati se približavaju radnicima te se bore za prava Afroamerikanaca. U tome su veliku ulogu igrali J. F. Kennedy i Lyndon B. Johnson. Zbog gospodarskog pada demokratski podsjednici nisu pobijedili ni na jednim izborima od 1980. do 1993., kad je najviše glasova osvojio Bill Clinton. Zadnji demokratski predsjednik bio je Barack Obama, koji je odradio dva mandata 2009. – 2016. godine. Od 44 američka predsjednika 15 su bili Demokrati.
Danas birači dolaze sa sjevera SAD-a, područja Velikih jezera i pacifičke obale. Demokratska stranka zalaže se jednaka prava svih stanovnika SAD-a, pravo na zdravstveno osiguranje i zaštitu okoliša. Boja stranke je plava, a simbol magarac.

Republikanci

Republikanska stranka jedna je od najvećih stranaka u SAD-u i smatra se konzervativnom. Osnovana je 1854. godine, a cilj joj bio ukidanje ropstva. Prvi republikanski predsjednik bio je Abraham Lincoln, koji je 1860. došao na vlast. Nakon Američkog građanskog rata Republikanci su dominirali političkom scenom pedesetak godina. Poticali su industrijalizaciju, kapitalizam i građanstvo. Smatraju da se država treba manje uplitati u gospodarstvo, ali su konzervativni u društvenim pitanjima i zalažu se za blaže zakone o nošenju oružja.
Većina američkih predsjednika bili su Republikanci. Zadnji republikanski predsjednik bio je George W. Bush koji je osvojio dva mandata 2001. – 2009. Najviše glasova ova stranka dobiva na jugu države, odnosno od bijelaca, protenstanata i bogatijih slojeva društva. Simbol stranke je slon, a službena boja crvena.


Piše: Marsela Alić

Komentari