Turci ili Osmanlije – koja je razlika?

Vojske Osmanskog Carstva su u razdoblju od 15. do početka 18. st. izvele mnoge pljačkaške i osvajačke pohode na teritorij hrvatskih zemalja u sklopu Kraljevine Ugarske i kasnije Habsburške Monarhije. Stoga su seTurci ukorijenili u kolektivnu svijest Hrvata kao arhetipski neprijatelji. To je ostavilo neizbrisiv trag u hrvatskoj književnosti i umjetnosti, što je vidljivo u tematici mnogih velikih djela, od Gundulićeva epaOsman do Zajčeve opereNikola Šubić Zrinski. Iako se u povijesnim, ali i suvremenim, tekstovima i govoru gotovo uvijek rabi nazivTurci, on zapravo nije precizna oznaka za taj narod.

Narod kojeg danas nazivamo Turcima samo je jedan od mnogih koji su sačinjavali Osmansko Carstvo. To je Carstvo dobilo ime prema Osmanu I., plemenskom vođi Oguza, koji ga je osnovao početkom 14. stoljeća. U početku se naziv Osmanlije upotrebljavao za označavanje Osmanovih sljedbenika, a kasnije za pripadnike vladajuće elite u Carstvu. Oni su nazivTurci upotrebljavali pogrdno, za označavanje neukih seljačkih masa koje su živjele u Anatoliji. Tek je pod utjecajem buđenja nacionalne svijesti u Europi u 19. st. naziv Turci postupno postao općeprihvaćen za većinu stanovnika Anatolije, dijela Carstva koji je bio najodaniji vladajućem sloju te iz kojeg je kasnije nastala moderna država Turska.

Danas se u povijesnoj znanosti pojam Osmanlije najčešće rabi kao oznaka za pripadnike Osmanskog Carstva općenito, dok se naziv Turci rabi isključivo za etničke Turke. Važnost toga razlikovanja leži upravo u spomenutoj činjenice da su u Osmanskom Carstvu živjeli mnogi narodi. Stoga nazivanje nekog stanovnika Osmanskog Carstva Turčinom može biti jednako pogrešno kao nazivanje nekog Hrvata Mađarom jer je živio u vrijeme Ugarsko-Hrvatskog Kraljevstva.

Piše: Boris Blažina


Komentari