Skiti i Amazonke

Pojava žena ratnica često se povezuje upravo sa Skitima. Herodot opisuje bitku između Skita i Amazonki kod Azovskog mora. Kada su shvatili da se bore protiv žena, poslali su svoje najmuževnije ratnike kako bi ih zaveli. Amazonke su bile očarane skitskim mladićima, ali su im odbile biti supruge jer nisu željele živjeti poput skitskih žena. Na kraju su te dvije skupine ipak osnovale zajedničko pleme u kojem su žene radile iste poslove kao i muškarci. Štoviše, govorilo se da se žena nije mogla udati prije negoli je u borbi ubila muškarca. Iako je Herodot prenio samo legendu, novija su istraživanja pokazala da je bio u pravu što se tiče postojanja žena ratnica. Arheolozi su dosad pronašli grobnice skitskih žena pokopanih s oružjem, ali samo u razdoblju kada su se Skiti već počeli miješati sa Sarmatima – izgleda da je pojava žena ratnica među Skitima bila rezultat utjecaja Sarmata. Prema relativno malom uzorku ukopa skitsko-sarmatskih ratnika čini se da je među njima bilo između 20 i 25 posto žena. Nije jasno jesu li se doista borile uz muškarce ili su bile naoružane kako bi se mogle braniti dok su muškarci bili u pohodu.

Piše: Boris Blažina

Skiti – vladari prvoga nomadskog carstva

Kurgani – skitski grobni humci

Porijeklo Skita

Pohod Perzijanaca na Skite

Skitski jezik i običaji

Prelazak Skita na sjedilački način života

Društvena organizacija Skita

Skitska nošnja i izgled

Skitska umjetnost

Skiti kao vojnici

Kraj skitske moći

Komentari