Rimsko oružje terora

Arheološka istraživanja u Škotskoj potvrdila su da su se stari Rimljani protiv lokalnih pobunjenika služili praćkama sa zviždećim projektilima. Naime, kod brda Burnswark u jugozapadnom dijelu zemlje pronađeno je kamenje za praćke u čijem su središtu bile izbušene rupe široke oko 5 mm. Svaki je kamen imao masu od otprilike 30 grama, što je dva do tri puta manje od klasičnih projektila toga tipa. Na brdu Burnswark je u vrijeme Rimskog Carstva bila smještena gradina u koju su se sklonili pobunjenici protiv rimske vlasti. Rimljani su se pri osvajanju iste između ostaloga koristili spomenutim kamenjem kao oružjem za demoraliziranje protivnika. Kada bi praćkama izbacili kamenje, ono bi zbog spomenutih rupa proizvodilo zvuk sličan zujanju roja kukaca. Činjenica da su projektili bili toliko lagani upućuje na to da je istovremeno bilo moguće ispaliti više njih iz iste praćke. Rimske jedinice koje su rukovale praćkama uglavnom nisu bile sastavljene od samih Rimljana, već od savezničkih i pokorenih naroda.

Piše: Boris Blažina

Komentari