Muwatalli i posljednji rat s Egipćanima

Početkom 13. st. pr. Kr. hetitska je država bila dobro ustrojena, pitanje nasljeđivanja je uređeno i napokon je prestala harati epidemija. U takvom je stanju državu ostavio vladar Muršili II. Naslijedio ga je sin Muwatali pred kojim je stajao drugi izazov – sukob s Egiptom, tada jednom od najmoćnijih država svijeta.

Kao što je to bio slučaj i u prethodnim stoljećima, hetitsko-egipatski interesi sukobili su se na teritoriju današnje Sirije i Palestine. Te su zemlje bile poznate po bogatom tlu, a Sirija je usto bila iznimno važna za pomorsku trgovinu na Sredozemlju. Prvi je korak učinio faraon Ramzes II., okupivši golemu vojsku s ciljem uspostave čvrste vlasti nad spomenutim zemljama. U egipatskim je izvorima pohod opisan vrlo detaljno, ali hetitski izvori nisu pronađeni jer je Muwatalli preselio svoju prijestolnicu na još uvijek neutvrđeno mjesto na jugu države, tako da nam nije dostupan njegov arhiv. Odlučujuća bitka odigrala se 1288. (prema nekim tumačenjima 1274.) pr. Kr. kod Kadeša na rijeci Oront u današnjoj Siriji. Bila je to prva detaljno opisana bitka u povijesti čiji su tijek povjesničari i vojni stručnjaci uspjeli vrlo precizno rekonstruirati. Kada čitamo između redaka izvješće o velikoj egipatskoj pobjedi, postaje jasno da je Ramzes zapravo na početku bitke napravio niz taktičkih pogrešaka. Vjerujući da je neprijatelj, prestrašen snagom njegove vojske, pobjegao na sjever, Ramzes je s četvrtinom svoje vojske pohrlio na sjever u potjeri za tobože demoraliziranim protivnikom. U međuvremenu su Hetiti zaobišli Ramzesovu četvrtinu i iznenadnim napadom uništili drugu četvrtinu egipatske vojske koju su zatekli potpuno nespremnu za borbu. Tako se Ramzes sa svojim vojnicima našao okružen, a spasila ga je kombinacija sretnih okolnosti. Hetitima je popustila disciplina te su počeli pljačkati egipatski tabor umjesto da se usredotoče na uništenje ranjivog protivnika. Zatim im je pažnju odvukao mali odred Egipćana koji je pristigao pomorskim putem sa zapada. Napokon, Ramzes se s tek šačicom vojnika uspio probiti kroz hetitski obruč i vratiti u domovinu. To nije spasilo njegov pohod. Sklopljen je mirovni ugovor između Hetita i Egipćana kojim su odnosi uvelike vraćeni na stanje prije početka rata. 

Piše: Boris Blažina

Više o Hetitima

Hattuša – prijestolnica drevne hetitske države


Bogovi i mitovi Hetita

Hetiti – zaboravljeno carstvo na pograničju Azije i Europe

Ratnički kralj Muršili i uspostava hetitskog carstva

Komentari