Koje su vrline najviše cijenili stari Rimljani?

Mos maiorum (hrv.skup običaja predaka) naziv je za nepisano, običajno pravo starih Rimljana. Za razliku od pisana prava,mos maiorum rijetko se mijenjao te se prenosio usmenim putem s generacije na generaciju. Činio je moralnu okosnicu tradicionalnoga rimskog društva te obuhvaćao sve sfere društvena života – moralnu, obiteljsku, vojnu, političku itd.Mos maiorum imao je posebno snažan utjecaj zbog rimskog vjerovanjada preveliko otklanjanje od ideala prošlosti vodi k moralnoj propasti društva.

Ključne osobine povezane smos maiorumom uključuju:

Fides – odanost, pouzdanost, vjerodostojnost, držanje riječi. Važnost ovih osobina među Rimljanima proistječe iz činjenice da je većina ugovora postojala samo u usmenom obliku.

Pietas – poštivanje bogova, domovine (ili rodnoga grada), roditelja i ostalih članova obitelji (tim redoslijedom). Pritom je bila važna iskrena, unutrašnja odanost i pravičnost, a ne samo formalni rituali.


Religio icultusreligio je latinski naziv za vezu između smrtnika i bogova.Cultus se odnosi na aktivno prisustvovanje i ispravno izvođenje vjerskih rituala (za razliku odpietas, koja se više odnosi na unutrašnji osjećaj pravičnosti i morala).

Disciplina – samokontrola i pridržavanje pravila, posebno tijekom učenja i vježbe. Ova vrlina usko je povezana s visokim stupnjem militarizacije rimskoga društva.

Gravitas iconstantia – prvi se pojam odnosi na samokontrolu i očuvanje dostojanstva, a drugi na postojanost i nepokolebljivost. Pravi Rimljanin suočen s poteškoćama ili neprijateljem trebao je pokazivati te osobine.

Virtus – muževnost; odvažnost i snaga karaktera dostojna muškarca. Ovaj je pojam bio povezan specifično s rimskim idealom muškarca, pa nikad nije pripisan djeci ili robovima, ali se katkad spominju i žene koje su ga posjedovale.

Pudicitia – čednost i seksualna suzdržanost; tradicionalno ženska vrlina. Idealna rimska žena bila je odana suprugu i skromna unatoč svojoj ljepoti. Podpudicitiom se podrazumijevalo i prikladno odijevanje. Iako su standardi za muškarce bili nešto drugačiji, i za njih su vrijedila određena pravila – npr. vanbračne aktivnosti valjalo je ograničiti na robove i prostitutke te na odgovarajuća mjesta i vremenska razdoblja.

Dignitas iauctoritas – pridržavanje ostalih navedenih vrlina omogućilo bi ostvarenje ovo dvoje.Dignitas podrazumijeva reputaciju vrijedne, časne i cijenjene osobe.Auctoritas je obilježavao nečiji prestiž i poštovanje koje je stekao, nečiji autoritet.

Piše: Boris Blažina

Komentari