Hetiti – najstariji sačuvani mirovni ugovor

U Hetitskom Carstvu u 13. pr. Kr. vladar Muwatali vodio je rat protiv Egipćana koji je završio bez pobjednika. Muwatalijev nasljednik Hatušili III. nastojao je popraviti odnose s Egiptom. Sklopljen je najstariji sačuvani mirovni ugovor.  

Muwatallijev brat Hattušili III. došao je na vlast nakon nekoliko dugotrajnih građanskih ratova s Muwatallijevim sinom Urhi-Tešubom. Iako ga je nekoliko puta zarobio, Hattušili je odbio ubiti svojega nećaka. Svaki put prognao ga je u neki udaljeni dio Kraljevstva. Mnogi su plemići bili nezadovoljni Urhi-Tešubom i s oduševljenjem su prihvatili Hattušilija kao vladara, ali je na zapadu zemlje Urhi-Tešub uživao značajnu podršku, što je rezultiralo time da je taj dio države trajno izgubljen. Vjerojatno se priključio nekoj od danas slabo poznatih država na zapadu ili su ga zauzeli tzv. Narodi s mora. Hattušili je autor Apologije, djela koje neki smatraju prvom autobiografijom u povijesti. Značajno je po tome što se u njemu vladar ne hvali svojim podvizima, već ih na sve načine nastoji opravdati, razjasniti svoje motive i prikazati svoj uspon od boležljiva svećenika do vladara velesile. To djelomično proizlazi iz činjenice da je na vlast došao kao uzurpator, prekršivši Telipinuov ustav. Uz Hattušilija važnu je ulogu u državi imala njegova supruga Puduhepa koja je za razliku od prethodnih vladarica vodila vlastitu diplomatsku korespondenciju te je imala vlastiti pečat ravnopravan suprugovom. Kasnije razdoblje Hattušilijeve vladavine obilježio je pokušaj da popravi odnose s Egiptom, djelomično zbog ponovnog jačanja Asirije. O tome svjedoči i Ugovor o miru i prijateljstvu između Hattušilija III. i Ramzesa II. sastavljen oko 1260. pr. Kr., koji je ujedno najstariji sačuvani mirovni ugovor. I doista, od njegova sastavljanja do propasti hetitske države nije više bilo ratova s Egiptom. Hattušili je te odnose dodatno učvrstio udavši svoju kćer za Ramzesa, pri čemu je Puduhepa inzistirala na tome da preuzme titulu faraonove prve žene, što je i provedeno.

Piše: Boris Blažina

Više o Hetitima


Hattuša – prijestolnica drevne hetitske države

Bogovi i mitovi Hetita

Hetiti – zaboravljeno carstvo na pograničju Azije i Europe

Ratnički kralj Muršili i uspostava hetitskog carstva

Komentari