Franci – narod koji je naslijedio Rimsko Carstvo

Franci su bili germanski narod koji je krajem starog vijeka živio na području zapadne Europe. Iako su dali ime jednoj od najvećih država moderne Europe, čini se da ih danas više nema. Kako je došlo do toga?

Rimljani su prvi doticaj s Francima zabilježili u 3. st., navodeći da je riječ o savezu germanskih plemena Salijaca, Sikambra, Kamava, Tenktera, Kazuara, Bruktera, Uzipeta, Ampsivara i Kata koja obitavaju na području oko doline rijeke Rajne u današnjoj Nizozemskoj i zapadnoj Njemačkoj. Franci su prvi narod kojeg su Rimljani naselili na teritorij Carstva (u Galiju) kao saveznike, zauzvrat tražeći da ih štite od prodora barbara s istoka. Nakon pada Zapadnog Rimskog Carstva Franci su pod vodstvom dinastija Merovinga i zatim Karolinga postupno doveli golemi prostor koji pokriva današnju Francusku, zemlje Beneluksa, Njemačku, Švicarsku, Sloveniju te dijelove Italije, Španjolske i Hrvatske.

U srednjem je vijeku pojam Franak postao gotovo sinonim za zapadnu Europu jer su Franci pod svojom vlašću držali većinu tog teritorija. Papa Lav III. je Karla Velikog 800. okrunio za rimskog cara, priznajući tako službeni kontinuitet. Pod njihovom je vladavinom došlo do svojevrsne obnove društvenog, političkog i kulturnog života u zapadnoj Europi koji je poznat pod nazivom Karolinška renesansa.


Iako se Franačko Carstvo raspalo sredinom 9. st., ono je ostavilo neizbrisiv trag na povijesti suvremene Europe. Iz ruševina franačkog carstva nastali su temelji za razvoj francuskog kraljevstva i Svetoga Rimskog Carstva. U istočnim su zemljama bivšeg Franačkog Carstva prevladali germanski jezici, dok je na zapadu prevladao jezik lokalnog rimsko-keltskog stanovništva. Stoga su suvremeni Francuzi nastali stapanjem više etničkih skupina, a govore romanskim jezikom u kojem znatan dio vokabulara čine riječi germanskog porijekla. Na nekim se europskim jezicima (npr. njemačkom i nizozemskom) Francuska i dalje naziva prema Francima (Frankreich, Frankrijk), a narodi Bliskog i Dalekog Istoka također su tu riječ upotrebljavali kao oznaku za Europljane općenito – npr. muslimanski su vladari katkad rabili riječ Frangistan za kršćansku Europu.

Piše: Boris Blažina

Komentari