Društvena organizacija Skita

Skiti su u početku bili relativno egalitarno društvo. Bili su podijeljeni u plemena kojima su vladali kraljevi, zapravo više ratni vođe, nego vladari u klasičnom smislu riječi. Relativno rano u njihovoj povijesti došlo je do izdvajanja vladajućeg plemena, koje Herodot naziva kraljevskim Skitima – u njegovo su vrijeme živjeli između Dnjepra i Dona.Vrhovni kralj Skita uvijek je potjecao iz tog plemena. Na najnižem su položaju bili tzv. Skiti ratari koji su u vrijeme Herodota živjeli zapadno od donjeg toka Dnjepra. Unatoč imenu, oni su se bavili poljoprivredom ne radi proizvodnje vlastite hrane, već radi izvoza Grcima. Pored njih, Herodot spominje i zasebnu skupinu koju naziva Kalipiđanima. Riječ je o heleniziranim Skitima nastanjenima oko ušća Dnjepra. Na nižem hijerarhijskom stupnju od Skita bili su razni podjarmljeni narodi koji su Skitima plaćali danak, obično u obliku prehrambenih proizvoda. Na dnu ljestvice bili su robovi, zaduženi za pomaganje u stočarstvu i pripremi mliječnih proizvoda.

Grci su smatrali skitsko društvo matrijarhalnim te su ih povezivali s legendarnim Amazonkama, ali arheološka istraživanja ne potkrepljuju tu tvrdnju. Žene nisu imale političku moć, a bogati se Skit mogao oženiti s više žena. Nakon njegove smrti supruge su mogla preuzeti njegova braća ili sinovi. Žene i djeca nomadskih Skita prilikom seobe putovala su u kolima iza muškaraca. Do promjene je došlo tek u vrijeme slabljenja skitske moći, kada su se počeli miješati sa susjednim Sarmatima, čije su žene u mnogočemu bile ravnopravne muškarcima.

Piše: Boris Blažina

Skiti – vladari prvoga nomadskog carstva

Kurgani – skitski grobni humci

Porijeklo Skita

Pohod Perzijanaca na Skite

Skitski jezik i običaji

Prelazak Skita na sjedilački način života

Skitska nošnja i izgled

Skitska umjetnost

Skiti i Amazonke

Skiti kao vojnici

Kraj skitske moći

Komentari