Potječe li najstariji pisani spomenik iz Grčke, a ne Mezopotamije?

Prema tradicionalnoj povijesti, najstariji pisani spomenici nastali su u Mezopotamiji u 4. tisućljeću pr. Kr. Godine 1993. otkriven je prvi predmet koji bi mogao osporiti to tumačenje – pločica iz Dispilija. Dispilio je neolitsko naselje nastalo prije 7000 do 8000 godina i smješteno blizu grada Kastorije, kod Kosturskog jezera u sjevernoj Grčkoj. Arheološkim istraživanjem lokaliteta otkopani su ostatci keramičkih predmeta, drvenih nogostupa, sjemenja, figurica, nakita, frula itd. Ono što je najviše začudilo sve prisutne bila je drvena pločica s neobičnim znakovima na dnu jezera. Radiokarbonskom analizom tajanstvene pločice ustanovljeno je da potječe iz 5079. do 5324. pr. Kr. Pločica je preživjela zahvaljujući tome što se nalazila u dubokom sloju blata na dnu jezera gdje nema kisika, ali je nakon što je izvađena počela ubrzano propadati. U tijeku su restauratorski radovi nakon kojih će se utvrditi jesu li čudni znakovi doista najstariji poznati pisani dokument ili je posrijedi samo proto-pismo. Razlika između proto-pisma i pisma jest da se prvim prenose samo informacije, a potonjim riječi nekog jezika.

Piše: Boris Blažina

Komentari