Odakle je došla Katica za sve?

U društvu, obitelji ili u uredu obično postoji neka osoba koja radi sve. Kad god nešto zatreba, pozvat ćemo tu osobu i reći da je baš ona Katica za sve, bez obzira radilo se o ženi ili muškarcu. Katica za sve uvijek je spremna uskočiti i pripomoći, dobar je radnik ili radnica, a ljudi to obično ne samo da ne cijene, nego ju i iskorištavaju.

Katica za sve zapravo je došla  iz Njemačke. Razvojem njemačkog građanskog sloja u novom vijeku sve je više djevojaka dolazilo sa sela u grad raditi kao sluškinje. Za djevojku koja je bila zadužena za čitavo kućanstvo govorilo se Mädchen für alles što u prijevodu znači djevojka za sve. Pod utjecajem njemačkog jezika u Hrvatskoj se najprije udomaćio baš taj izraz – djevojka za sve.

U Hrvatskoj se zbivao isti proces naseljavanja seoskih djevojaka u gradove, gdje su radile kao sluškinje. Veoma često ime na selu bilo je Katica. Tako je Katica postala sinonim za sluškinju, pa je nastao izraz Katica za sve.

Piše: Marsela Alić


Komentari