O imenima Rimljana

Rimljani i drugi stanovnici antičke Italije razvili su tradiciju nadijevanja imena koja se znatno razlikovala od one u drugim narodima Europe i Sredozemlja. Rimska su se imena sastojala od tri dijela (lat.tria nomina), npr. Gaj Julije Cezar.

Prvo je bilo osobno ime ilipraenomen. Roditelji su ga nadjenuli djetetu na dan lustracije (ritualnog pročišćenja) koji je uslijedio osam dana nakon rođenja djevojčice odnosno devet dana nakon rođenja dječaka. Rijetko se upotrebljavalo izvan kruga obitelji i bliskih prijatelja. Karakteristikapraenomena jest da ih je bilo vrlo malo – u početku ih je postojalo svega 30-ak, a taj je broj na kraju pao na svega 17. Svako je imalo mušku i žensku inačicu. Kako ih je bilo vrlo malo, obično su se pisala samo u obliku kratice – npr. Marko se obično skraćivalo na M. Za žene se rijetko rabio praenomen, a s vremenom je potpuno ispao iz upotrebe među ženama gradskih obitelji, ali se još ponekad upotrebljavao u provinciji.

Primjeri: Gaj / Gaja, Marko / Marcija, Kvint / Kvinta, Servije / Servija, Lucije / Lucija, Publije / Publija, Tit / Titija

Drugo je ime roda ilinomen gentilicum (obično skraćeno nanomen). Nasljeđivao se od roditelja poput današnjih prezimena. Prvobitni rodovi (skupovi porodica) potjecali su od porodica koje su se naselile u Rimu. Iz njih su se postepeno razvili svojevrsni klanovi koji su imali prevlast nad određenim geografskim oblastima. S vremenom je broj rodova rastao, a dobivali su imena prema lokalnim latinskim plemenima ili geografskim obilježjima (imena rijeka, planina itd.). Djevojčice su dobivale ženski oblik očevanomena – tako je Klaudijeva kći bila Klaudija, Julijeva Julija itd.


Primjeri: Emilije, Klaudije, Julije, Pompej, Antonije, Scipion, Julije

Treće je ime porodice koje se razvilo iz nadimka, a najčešće je bilo izvedeno iz neke fizičke osobine ili osobine ličnosti – npr. Nazon znači nosonja, Krisp kovrčavi itd. Katkad je, međutim, izveden iz regije porijekla, imena slavnog pretka itd. Poneki muškarci imali su iagnomen, koji je imao funkciju drugogcognomena.

Primjeri: Cezar (bujne kose), Katon (mudar), Lupo (vuk), Ruf (crvenokosi), Sever (strogi), Afrički (odnosi se na vojničku pobjedu u Africi)

Piše: Boris Blažina

Komentari