5 ulaza u podzemni svijet

Koncept podzemnog svijeta, kamo nakon čovjekove smrti ide njegova duša, svojstvena je velikom broju religija i mitologija diljem svijeta. U mnogim predajama postoje i priče o mjestima gdje se iz ljudskoga svijeta može fizički prijeći u svijet mrtvih. Ovdje ćemo navesti neke od njih.

Rt Matapan, Grčka

Rt Matapan smješten je na krajnjem jugu poluotoka Peloponeza. Tamo se nalaze potopljene spilje za koje su stari Grci vjerovali da vode u Had, kraljevstvo mrtvih. Kada je mitski junak Orfej otišao spašavati svoju ljubljenu Euridiku, pričalo se da je u Had ušao upravo kroz te spilje. Prema predaji, na isti ulaz ušao je i Heraklo.

Hekla, Island

Stratovulkan Hekla smješten je na jugu Islanda. Još je aktivan, a prva erupcija zabilježena je još 1104. godine. Kršćanski redovnici bili su obuzeti strahom pred velikim vulkanom, koji je prema riječima jednog od njih, Herberta de Clairvauxa, bio „poput male peći naspram ove goleme buktinje“. Drugi su to mjesto opisivali kao „vječni zatvor Jude“, a ptice koje lete prema njemu kao „duše prokletih“.

Plutonova vrata, Turska

Ovaj se prolaz u podzemni svijet više od tisuću godina smatralo pukom izmišljotinom. Nedavno je, međutim, dokazano da su Plutonova vrata (Ploutonion) iz grčke predaje doista postojala. Starogrčki grad Hierapolis (zapadna Turska) smješten je na jedinstvenim izvorima minerala. Na jednom od termalnih izvora izgrađen je Plutonov hram, kojem se u 6. stoljeću gubi trag u pisanim izvorima, ali je nedavno ponovno otkriven. Iz jednoga vrela dolaze blago otrovne pare koje su drevni svećenici udisali kako bi ušli u trans, a i danas ponekad oduzmu život pticama koje im se previše približe.

Chinoike-Jigoku, Japan

Kod japanskog grada Beppu na jugoistoku Japana nalazi se devet termalnih izvora, svaki s vodom različite boje i mineralnog sastava. Jedan od njih, Chinoike-Jigoku (japanski:Bara krvavog pakla), zbog željeznog oksida ima crvenu boju, a prosječna mu je temperatura čak 78 Celzijevih stupnjeva. Voda crvena poput krvi iz koje se uzdiže para sigurno je bila zastrašujuća onima koji ne znaju da je riječ o prirodnoj pojavi. Postoji narodno vjerovanje da je izvor prikazivao scenu iz budističkog pakla te da su u njemu demoni mučili ljude.

Sibilina spilja, Italija

Stari Rimljani vjerovali su u postojanje ulaza u podzemni svijet u kompleksu spilja kod Napulja. Vergilije je u svom velikom djeluEneidi opisao spilju sa stotinu ulaza koji vode do različitih mjesta ispod zemljine površine – uključujući u podzemni svijet. U spilju je ušao junak Eneja, a tamo je susreo sibilu, ženu obuzetu božanstvom, čija su proročanstva odzvanjala spiljama. Služila mu je kao vodič kroz podzemni svijet. Godine 1932. arheolozi su kod Napulja otkrili spilju za koju vjeruju da odgovara onoj iz rimske predaje.

NAPOMENA: Odlazak na navedene lokacije je na vlastitu odgovornost!

Piše: Boris Blažina

Komentari