Svjetsko čudo: Zeusov kip u Olimpiji

Atenski kipar Fidija već je bio na glasu kao jedan od najvećih grčkih majstora, kada je 435. pr. Kr. s dvojicom kolega započeo izradu veličanstvenog kipa vrhovnog boga Zeusa. Sačuvan nam je opis kipa grčkog putopisca Pauzanije iz 2. st. pr. Kr., kao i novčići te rezbareni dragulji, na kojima je prikazan. Kip je bio visok oko 13 metara, a izrađen je od drva i željeza oblijepljenog listićima slonovače i zlata. Sjedio je na prijestolju izrađenim od cedrovine te ukrašenim ebanovinom, slonovačom, zlatom i dragim kamenjem, kao i prikazima junaka i bića iz grčke mitologije. Nosio je zlatni plašt ukrašen motivima ljiljana i životinja, zlatne sandale i krunu isklesanu u obliku maslinovih grančica. U desnoj je ruci držao manji kip krilate božice Nike izrađen od zlata i slonovače, dok je u lijevoj imao žezlo ukrašeno s više vrsta metala na čijem se vrhu nalazio orao, Zeusov glasnik.

Fidijin danak vladaru Olimpa

Kip je postavljen u Zeusovu hramu u Olimpiji, mjestu na kojem su se održavale znamenite Olimpijske igre. Mnogo je antičkih autora izrazilo svoju zadivljenost kipom. Grčki govornik Dion Zlatousti izjavio je kako je jedan pogled na kip bio dovoljan da čovjek zaboravi sve svoje zemaljske brige, a rimski general Lucije Emilije Paul prema predaji je rekao da ga je kip toliko ganuo kao da je uživo ugledao vrhovnog boga. Sam Fidija navodno je rekao da ga je nadahnula Homerova Ilijada. Prema rimskom povjesničaru Svetoniju, car Kaligula je naredio da se najveličanstvenijim kipovima božanstava skinu glave i zamijene njegovom. Kada su se radnici popeli na skele da bi izvršili carevu zapovijed, iz Fidijina se kipa začuo smijeh, pa su ovi pobjegli glavom bez obzira. To je shvaćeno kao nagovještaj careve smrti, koja se doista dogodila iduće godine (41.). Točna sudbina kipa nije poznata. Vjeruje se da je izgorio s hramom 425., iako postoje tvrdnje da je oskvrnut i opljačkan ranije ili pak da je prebačen u palaču eunuha Laususa u Carigradu, gdje je uništen u velikom požaru 475. godine. Fidijina radionica s priborom za obradu materijala korištenih pri izradi kipa otkrivena je 1954., što potvrđuje da je kip doista postojao.

Piše: Boris Blažina


Komentari