Sv. Ivan Usik u Medviđi

Na pola puta između Obrovca i Benkovca, u središnjem dijelu Bukovice, nalazi se mjestašce Medviđa u kojem su pronađeni ostatci rimskih termi. Pretpostavlja se da se rimsko naselje zvalo Hadra i cestom je bilo povezano s rimskim naseljem Clambatae kod Obrovca. Najzanimljiviji povijesni lokalitet je ipak srednjovjekovno groblje s oko 25 grobova i pet stećaka, a pored njega crkvica sv. Ivana Krstitelja. Bukovica je najzapadnije područje Europe u kojem se pojavljuju stećci.

Crkva sv. Ivana Krstitelja izgrađena je u 13. ili 14. stoljeću, a nalazi se na uzvisini s koje se pruža prekrasan pogled na kršku zaravan. Tlocrt crkve je jednostavna, pravokutna oblika – ima jedan brod i jednu apsidu. Ova stara crkva zanimljiva je zbog nekoliko stvari. U crkvu se ulazi s bočne strane jer na pročelju nema vrata, a nema ih zato što je izgrađeno tik do visoke okomite stijene. Pročelje ipak ima zvonik (s jednim zvonom) koji je neobično visok s obzirom na veličinu crkve (12 x 5 m).

Čitava je crkva izgrađena od kamena, izuzev drvenog krovišta s unutarnje strane. Krov se vanjske strane sastoji od kamenih ploča, poslaganih slično kao crijep. Takva tehnika postavljanja krova naziva se bukovački način. Pored toga, posebnost ove srednjovjekovne crkvice je dvokonfesionalnost, što znači da su i katolici i pravoslavci ovdje mogli obavljati bogoslužje. U crkvici se, naime, nalaze dva oltara. Glavni je oltar bio za katolike, a bočni za pravoslavce.Krajem kolovoza u Medviđi se slavi zavjetni blagdan Glavosijek Ivana Krstitelja, na kojem se okupljaju vjernici čitavoga bukovačkog kraja. Lokalno stanovništvo ovaj blagdan naziva Usičenje, a crkvicu sv. Ivana Usika.

Piše: Marsela Alić

Komentari