Kurgani – skitski grobni humci

Iako Skiti nisu bili na glasu kao graditelji, jedna vrsta građevine povezivala se s njima još od vremena starih Grka. Riječ je o kurganima, grobnim humcima u kojima su pokapali kraljeve i druge uglednike. Građeni su samo na određenim područjima. Jedno od njih su doline kod gorja Altaj, daleko na istoku, drugo je poluotok Krim, a treće je dolina rijeke Dnjepar. Iako su mnogi opljačkani, arheolozi su otkopali i brojne dobro očuvane grobnice gdje su pronašli vješto izrađen zlatni nakit i druge ukrase.

Kurgani su visoki do 20 metara i promjera do 100 metara. Na vrhu se nalazila jednostavna kamena figura, ali ona nije očuvana niti na jednom do danas poznatih kurgana. Prekriveni su travom koja je simbolično služila za ispašu konja u zagrobnom životu. Iznutra izgledaju kao brvnare. Pod je pokriven debelim daskama, zidovi su drveni i vrlo solidni, a strop od greda prekriven je slojem velikih komada drvene kore koja služi za hermetičko zatvaranje. Na stupove su postavljene tri drvene traverze za zaštitu unutrašnjosti humka od pritiska izvanjskog kamenja i zemlje. Sarkofazi su izdubljeni iz debla dugog do pet metara te prekriveni kožom oslikanom s prikazima životinja. Tijela pokojnika su prije sahrane obično balzamirana.

Zabilježen je slučaj kada je, godinu dana nakon smrti jednog uglednika, oko njegovog kurgana žrtvovano 50 slugu i 50 konja. Zatim su svi preparirani i postavljeni u uspravan položaj, čineći jezivu počasnu stražu oko grobnice.

Piše: Boris Blažina

Više o Skitima:

Skiti – vladari prvog nomadskog carstva

Porijeklo Skita

Pohod Perzijanaca na Skite

Skitski jezik i običaji

Prelazak Skita na sjedilački način života

Društvena organizacija Skita

Skitska nošnja i izgled

Skitska umjetnost

Skiti i Amazonke

Skiti kao vojnici

Kraj skitske moći

Komentari