Kamerlengo – kaštel na trogirskom otoku

Trogir se nalazi na malenom otoku između kopna i otoka Čiova, s kojima je povezan mostovima. Burna prošlost Trogira seže do 2000 godina pr. Kr. Tu se nalazilo staro ilirsko naselje, zatim grčka kolonija Tragurion, pa rimski municipij Tragurium, a proslavio se kvalitetnim kamenom. Na jugozapadnom dijelu otoka nalazi se kaštel Kamerlengo koji je sagrađen u 15. stoljeću i dobro je očuvan. Danas se u kaštelu održavaju koncerti i društvena događanja.

Kula od veriga i porporele od galija

kulaVisoka poligonalna kula izgrađena je krajem 14. stoljeća. Zvala se Kula od veriga (veriga je veliki lanac). Od ove kule do otoka Čiova protezali su se lanci. Time se sprečavao pristup neprijateljskih brodova luci. 

Pred kulom se 1378. odigrala pomorska bitka između Venecije i Genove. Potopljene galije bile su pune građevinskog materijala. Od galija su Trogirani napravili porporele, tj. niz umjetnih grebena, koje su sprečavale ulaz u luku.


Mlečani ruše, Mlečani grade

kulaNakon što su Mlečani zauzeli Trogir, zaključili su da je potrebno ojačati zidine koje su teško oštetili i izgraditi nove izvan naselja. Namjerno je izabran položaj izvan naselja i blizu mora, zbog lakšeg pristupa brodovima u slučaju napada. Gradnja je trajala 1420. – 1437. godine. Između grada i kaštela postojao je obrambeni jarak, a preko njega je sagrađen most. S vanjske strane kaštela izveden je ophodni koridor. Izvan zidina, na udaljenosti od oko 5 metara, izgrađen je vanjski zid. Njegova funkcija bila je obrana od artiljerije i raznih ratnih sprava. Tlocrt Kamerlenga ima oblik trapeza u kojem dominira stara Kula od Veriga. Unutar kaštela postojale su stambene prostorije za kamerlenga i kaštelana te prostorije za vojsku. Iskopan je bunar i podignuta je kapela sv. Marka jer je on bio svetac zaštitnik Mletačke Republike. Sačuvale su se zidine, dvije kule i dio dvorišnog prostora.

Klesar Marin Radojev

kulaZa gradnju je bio konzultiran državni inženjer Lorenzo Picino. Trogirski knez sklopio je ugovor s domaćim majstorom Marinom Radojevim za izradu kamenih temelja kaštela. Marin je s četvoricom klesara brao kamen i obrađivao ga, a općina je osigurala brod s posadom kojim je kamen prevezen do gradilišta. Marin Radojev gradio je trogirsku luku i svodove katedrale.

Zanimljivosti

towerCamerlengo je u Veneciji bio blagajnik – nadzirao je i vodio sve primitke i izdatke općine, a živio je u kaštelu.
towerZa gradnju Kamerlenga nekim su građanima i plemićima oduzete kuće i posjedi.
towerRadovi su većim dijelom podmireni od prihoda soli
towerNacrti su pohranjeni u Zbirci karata Ratnog arhiva u Beču (Kartensammlung des Kriegsarchivs).

 

Piše: Marsela Alić

grb_grada_TG.psd

Komentari