Select your Top Menu from wp menus

Fibula

Fibula
Fibula je metalna kopča (igla sigurnosnica) kojom se pričvršćuju i spajaju pojedini dijelovi odjeće. Pojavila se već u 3. tisućljeću pr. Kr., u Europi se javlja u starije...
Čitaj više

Demiurg

Demiurg
Demiurg je u antičkoj Ateni bio pripadnik staleža koji su činili obrtnici, trgovci i nadničari te liječnici i umjetnici. U dorskim državam demiurg je bio viši činovnik. U...
Čitaj više

Stater

Stater
Stater (grč. στατήρ) je u početku bila antička mjerna jedinica mase, vrijednosti u rasponu oko 8,1 do 8,9 g. Potom je bila novčana jedinica različitih vrijednosti više an...
Čitaj više

Uncijala

Uncijala
Uncijala je latinično pismo nastalo u rimsko doba. U uporabi je bilo od 5. do 9. stoljeća. Uncijala je knjižno pismo zaobljenih oblika. Njome su pisani pretežito kodeksi...
Čitaj više

Luditi

Luditi
Luditi su bili pripadnici pokreta spontanog otpora engleskog radništva. Od polovice 18. st. i u prvim desetljećima 19. st. suprotstavljali su se uvođenju strojeva jer je...
Čitaj više

Krajcar

Krajcar
Krajcar ili krajcara je mali srebrni novac. Naziv dolazi iz njemačkog – Kreuzer (prema Kreuz: križ).  Novčić je nazvan po dvostrukom križu na njegovu naličju. U 13....
Čitaj više

Writ

Writ
Writ je u anglosaskom pravu bila pisana naredba izdana u ime vladara ili države povodom sudskog ili upravnog postupka. Najvažnija je vrsta writa je ona koju uz pristojbu...
Čitaj više

Mlado ljeto

Mlado ljeto
Mlado ljeto je drugi naziv za novu godinu. Proslava nove godine kod slavenskih naroda uglavnom je novijega datuma i predstavlja mješavinu stranih utjecaja s ostatcima kul...
Čitaj više