Select your Top Menu from wp menus

Dauphin

Dauphin
Dauphin [dofen] je u Francuskoj sinonim za prijestolonasljednika. Od 1130. je naziv grofova Viennois. Kad je njihova pokrajina 1349. pripala Francuskoj dauphin postaje na...
Čitaj više

Hoplomahija

Hoplomahija
Hoplomahija je grčka riječ za borbu teškim oružjem. Označaval je sportski dvoboj s kopljem i mačem u helenističko doba. Hoplomahija se vježbala u gimnazijama. Rimljani su...
Čitaj više

Glasija

Glasija
Glasija (franc. glacis, od glacer: poravnati) je koso izravnano zemljište ispred rova nekadašnjih tvrđava ili drugih fortifikacijskih objekata, koje napadaču ne daje mogu...
Čitaj više

Buleuterij

Buleuterij
Buleuterij (grč. βουλευτήρıον: vijećnica) je istaknuta javna zgrada u antičkoj Grčkoj. Nalazila se na glavnom trgu, a u njoj su se održavale rasprave o političkim temama....
Čitaj više

Templari

Templari
Templari su katolički viteški red utemeljen u Jeruzalemu 1119. Službeni naziv reda glasi Siromašni vitezovi Kristovi i Salomonova hrama. Utemeljio ga je Hugues de Payins...
Čitaj više

Kuomintang

Kuomintang
Kuomintang je Kineska nacionalna stranka. Nastala je 1912. sa svrhom stvaranja nove, demokratske kineske države. Pod utjecajem Sun Jat-sena, i uz pomoć sovjetskih komunis...
Čitaj više

Mitraizam

Mitraizam
Mitraizam je misterijski kult i vjera u boga Mitru. Nastao je u antičkoj Maloj Aziji te se proširio na Zapad u 1. stoljeću. Donijeli su ga rimski vojnici. Nositelji su mu...
Čitaj više

Beg

Beg
Beg je u turkofonim zemljama i u Osmanskome Carstvu, gospodin, gospodar, vladar, titular veće nadarbine. U kasnijem razdoblju osmanske vladavine u Bosni, pripadnik naslje...
Čitaj više