Select your Top Menu from wp menus

Napoleondor

Napoleondor
Napoleondor (na francuskom zlatni napoleon) bio je francuski zlatni novac od 20 franaka, kovan za vladavine Napoleona I. (1803. – 1814.) i Napoleona III. (1852. – 1870.)....
Čitaj više

Paludamentum

Paludamentum
Paludamentum je u antičkome Rimu bio grimizni vojnički plašt. Nosio se poviše bojne opreme i bio je znak vrhovnoga zapovjednika. Od Augusta paludamentum je carski plašt (...
Čitaj više

Marseljeza

Marseljeza
Marseljeza je francuska revolucionarna pjesma i nacionalna himna Francuske Republike. Riječi i (vjerojatno) skladbu napisao je u Strasbourgu 1792. francuski časnik C. J....
Čitaj više

Adar

Adar
Adar je dvanaesti mjesec babilonskoga i šesti mjesec židovskoga kalendara. Adar odgovara danima u veljači i ožujku. 14. i 15. adara slavi se židovski blagdan Purim. Adar...
Čitaj više

Maharadža

Maharadža
Maharadža je povijesna titula velikih indijskih knezova i vladarski naslov u Indiji. U doslovnom prijevodu znači veliki kralj. Manji plemići nosili su naslov radža, a mah...
Čitaj više

Yankee

Yankee
Od sredine 19. stoljeća Yankee je pejorativni naziv na američkom Jugu za sve Amerikance sa Sjevera (posebno za vojnike Unije u Američkom građanskom ratu). Vjerojatno potj...
Čitaj više

Jednoselci

Jednoselci
Jednoselci su plemići s jednim selištem, vlasnici plemićkih dvoraca (curia nobilitaris), koji su sami sa svojom obitelji obrađivali zemlju. Jednoselci nisu imali kmetskih...
Čitaj više

Despocija

Despocija
Despocija je politički sustav u kojem se vlada despotski. Takve su bile robovlasničke monarhije starog Istoka: Babilon, Perzija i Egipat. One su dosegnule visok stupanj g...
Čitaj više