Select your Top Menu from wp menus

Lidar

Lidar
Lidar je akronim od engleskog Light Detection and Ranging i znači svjetlosno zamjećivanje i klasifikacija. Lidar je optički instrument koji odašilje laserske zrake, one s...
Čitaj više

Majordom

U srednjem vijeku majordom je bio nadglednik posluge i upravitelj kućanstva u bogatim kućama. Nakon podjele franačke države stekao je pravo uprave nad kraljevskim posjedo...
Čitaj više

Kuluk

Kuluk
Kuluk je u Osmanskom Carstvu bila obveza osobnoga rada na izgradnji putova, utvrda i drugih javnih građevina. Kuluk je nametnut raji u pokrajinama pod osmananskom vlašću....
Čitaj više

Tribun

Tribun
Tribun je prvo bio naziv za starješinu rimskog tribusa, a kasnije za predstojnika različitih ustanova (tribunus aerarii – predstojnik poreznog ureda; tribunus celerum – z...
Čitaj više

Dong

Dong
Dong je bio okrugao novac s četverokutnom rupom u sredini, lijevan od jednostavnih kovina od 10. do 20. stoljeća u Anamu i Kambodži; 60 donga, nanizanih na vrpci, vrijedi...
Čitaj više

Tahigrafija

Tahigrafija
Tahigrafija je brzopis, odnosno pismo koje je radi što bržega bilježenja slova na pisanu podlogu izrazito pojednostavnjeno. Upotrebljavala se u antici i srednjem vijeku, ...
Čitaj više

Talik

Talik
Talik je vrsta arapskoga pisma nastaloga u 9. stoljeću u Perziji. S vremenom se razgranalo na sedamdesetak podvrsta i još uvijek je u uporabi. Talik je pismo laganih i iz...
Čitaj više