05.07.2020.

Čedadsko evanđelje

Čedadsko evanđelje ili Čedadski evanđelistar nazvan je prema slovenskom liku imena za grad Cividale del Friuli. Latinski je naziv Codex Aquileiensis. To je rukopisni kodeks...

Ispod portreta Lenjina pronađen portret cara Nikole II.

Tijekom restauracije Lenjinova portreta u Osnovnoj školi broj 206 u Sankt Peterburgu došlo je do neobična otkrića. Riječ je o portretu na kojem je...

Yankee

Od sredine 19. stoljeća Yankee je pejorativni naziv na američkom Jugu za sve Amerikance sa Sjevera (posebno za vojnike Unije u Američkom građanskom ratu). Vjerojatno potječe...

Proboj

U kopnenim vojnim operacijama proboj je napadni manevar s ciljem probijanja kroz protivničke obrambene položaje ili proširenja stvorenog prolaza. Namjera može biti i osvajanje...

Templari

Templari su katolički viteški red utemeljen u Jeruzalemu 1119. Službeni naziv reda glasi Siromašni vitezovi Kristovi i Salomonova hrama. Utemeljio ga je Hugues de Payins...

Filibustijeri

Filibustijeri je naziv za gusare u17. st.koji su pljačkali španjolske posjede u Zapadnoj Indiji.Naziv je vjerojatno izveden izlatinskogin finibus terrae: na kraju svijeta.Kasnije se...

Historiografija ili povijest?

Između ovih dviju riječi postoji razlika. Naime, povijest se odnosi na događaje u prošlosti, a historiografija je znanost koja proučava prošla zbivanja. Prve kronologije...

Povijest SAD-a (1. dio)

Loading Povijest SAD-a (1. dio) var QuizWorks = window.QuizWorks || ; QuizWorks.push( );

Marseljeza

Marseljeza je francuska revolucionarna pjesma i nacionalna himna Francuske Republike. Riječi i (vjerojatno) skladbu napisao je u Strasbourgu 1792. francuski časnik C. J. Rouget de Lisle,...

Buleuterij

Buleuterij (grč. βουλευτήρıον: vijećnica) je istaknuta javna zgrada u antičkoj Grčkoj. Nalazila se na glavnom trgu, a u njoj su se održavale rasprave o političkim...

Pektoral

Pektoral je prsni nakit, obično u obliku limene pločice. Mogu biti vrlo veliki i raznoliki. Pronađeni su u grobovima mnogih starih kultura. 

Kuomintang

Kuomintang je Kineska nacionalna stranka. Nastala je 1912. sa svrhom stvaranja nove, demokratske kineske države. Pod utjecajem Sun Jat-sena, i uz pomoć sovjetskih komunista, stranka je bila...

Despocija

Despocija je politički sustav u kojem se vlada despotski. Takve su bile robovlasničke monarhije starog Istoka: Babilon, Perzija i Egipat. One su dosegnule visok stupanj gospodarske...

Napoleondor

Napoleondor (na francuskom zlatni napoleon) bio je francuski zlatni novac od 20 franaka, kovan za vladavine Napoleona I. (1803. – 1814.) i Napoleona III. (1852. – 1870.)....

Dauphin

Dauphin je u Francuskoj sinonim za prijestolonasljednika. Od 1130. je naziv grofova Viennois. Kad je njihova pokrajina 1349. pripala Francuskoj dauphin postaje naslov francuskog prijestolonasljednika...

Stadion – mjera za duljinu

U današnjem smislu stadion je mjesto na kojem se priređuju različita športska natjecanja i manifestacije. Prve stadione izgradili su stari Grci (poput onih u...

Gildski socijalizam

Gildski socijalizam je britanski pokret koji je zastupao program upravljanja gospodarstvom putem radničke kontrole i na globalnoj razini putem nacionalnih sustava gilda. Teoretsku osnovu pokretu...

Glasija

Glasija (franc. glacis, od glacer: poravnati) je koso izravnano zemljište ispred rova nekadašnjih tvrđava ili drugih fortifikacijskih objekata, koje napadaču ne daje mogućnost zaštite. 

Paludamentum

Paludamentum je u antičkome Rimu bio grimizni vojnički plašt. Nosio se poviše bojne opreme i bio je znak vrhovnoga zapovjednika. Od Augusta paludamentum je...

Papirologija

Papirologija je pomoćna povijesna znanost koja se bavi proučavanjem sastava, porijekla, starosti, izrade i vrsta papira.