12.07.2020.

Povijest SAD-a (1. dio)

Loading Povijest SAD-a (1. dio) var QuizWorks = window.QuizWorks || ; QuizWorks.push( );

Zakonik dvanaest ploča

Zakonik dvanaest ploča (lat. Lex duodecim tabularum) je prva kodifikacija rimskog prava. Donesen je 451. pr. Kr. Zakonik je bio objavljen na rimskom forumu na 12...

Historiografija ili povijest?

Između ovih dviju riječi postoji razlika. Naime, povijest se odnosi na događaje u prošlosti, a historiografija je znanost koja proučava prošla zbivanja. Prve kronologije...

Marseljeza

Marseljeza je francuska revolucionarna pjesma i nacionalna himna Francuske Republike. Riječi i (vjerojatno) skladbu napisao je u Strasbourgu 1792. francuski časnik C. J. Rouget de Lisle,...

Maharadža

Maharadža je povijesna titula velikih indijskih knezova i vladarski naslov u Indiji. U doslovnom prijevodu znači veliki kralj. Manji plemići nosili su naslov radža, a maharadžine...

Stadion – mjera za duljinu

U današnjem smislu stadion je mjesto na kojem se priređuju različita športska natjecanja i manifestacije. Prve stadione izgradili su stari Grci (poput onih u...

Napoleondor

Napoleondor (na francuskom zlatni napoleon) bio je francuski zlatni novac od 20 franaka, kovan za vladavine Napoleona I. (1803. – 1814.) i Napoleona III. (1852. – 1870.)....

Templari

Templari su katolički viteški red utemeljen u Jeruzalemu 1119. Službeni naziv reda glasi Siromašni vitezovi Kristovi i Salomonova hrama. Utemeljio ga je Hugues de Payins...

Buleuterij

Buleuterij (grč. βουλευτήρıον: vijećnica) je istaknuta javna zgrada u antičkoj Grčkoj. Nalazila se na glavnom trgu, a u njoj su se održavale rasprave o političkim...

Tedanius

U antičkim se izvorima spominje rijeka Tedanius koja dijeli zemlju Japoda od Liburna. Riječ je o rijeci koju danas nazivamo Zrmanja.

Paludamentum

Paludamentum je u antičkome Rimu bio grimizni vojnički plašt. Nosio se poviše bojne opreme i bio je znak vrhovnoga zapovjednika. Od Augusta paludamentum je...

Pektoral

Pektoral je prsni nakit, obično u obliku limene pločice. Mogu biti vrlo veliki i raznoliki. Pronađeni su u grobovima mnogih starih kultura. 

Adar

Adar je dvanaesti mjesec babilonskoga i šesti mjesec židovskoga kalendara. Adar odgovara danima u veljači i ožujku. 14. i 15. adara slavi se židovski blagdan...

Filibustijeri

Filibustijeri je naziv za gusare u17. st.koji su pljačkali španjolske posjede u Zapadnoj Indiji.Naziv je vjerojatno izveden izlatinskogin finibus terrae: na kraju svijeta.Kasnije se...

Hoplomahija

Hoplomahija je grčka riječ za borbu teškim oružjem. Označaval je sportski dvoboj s kopljem i mačem u helenističko doba. Hoplomahija se vježbala u gimnazijama. Rimljani su preuzeli ovu borilačku...

Kuomintang

Kuomintang je Kineska nacionalna stranka. Nastala je 1912. sa svrhom stvaranja nove, demokratske kineske države. Pod utjecajem Sun Jat-sena, i uz pomoć sovjetskih komunista, stranka je bila...

Yankee

Od sredine 19. stoljeća Yankee je pejorativni naziv na američkom Jugu za sve Amerikance sa Sjevera (posebno za vojnike Unije u Američkom građanskom ratu). Vjerojatno potječe...

Papirologija

Papirologija je pomoćna povijesna znanost koja se bavi proučavanjem sastava, porijekla, starosti, izrade i vrsta papira.

Gildski socijalizam

Gildski socijalizam je britanski pokret koji je zastupao program upravljanja gospodarstvom putem radničke kontrole i na globalnoj razini putem nacionalnih sustava gilda. Teoretsku osnovu pokretu...

Despocija

Despocija je politički sustav u kojem se vlada despotski. Takve su bile robovlasničke monarhije starog Istoka: Babilon, Perzija i Egipat. One su dosegnule visok stupanj gospodarske...