15.12.2019.

Ispod portreta Lenjina pronađen portret cara Nikole II.

Tijekom restauracije Lenjinova portreta u Osnovnoj školi broj 206 u Sankt Peterburgu došlo je do neobična otkrića. Riječ je o portretu na kojem je...

Proboj

U kopnenim vojnim operacijama proboj je napadni manevar s ciljem probijanja kroz protivničke obrambene položaje ili proširenja stvorenog prolaza. Namjera može biti i osvajanje...