Vitezovi – cvijet srednjovjekovnog ratništva

Vitez na bijelom konju, crni vitez, hrvatski vitezovi, viteško ponašanje, viteški roman – ratnički stalež srednjovjekovne Europe nedvojbeno je ostavio golem trag na europsku kulturu i popularnu svijest. Kako su ti legendarni ratnici nastali i stekli svoju reputaciju?

Porijeklo vitezova vjerojatno seže sve do starog Rima, gdje su postojali konjanici zvaniequites, niži aristokrati čije su se povlastice prenašale s generacije na generaciju. Među Germanima, posebno Gotima i Francima, također se razvio sloj povlaštenika koji su na bojištu djelovali kao teški konjanici.

Prvi spomeni vitezova kao teških konjanika potječu iz druge polovice 8. stoljeća, a vezani su uz vojsku franačkog vladara Karla Velikog. Na razvoj teške konjice utjecala je pojava stremena jer je on omogućio ratnicima da se uspješnije bore iz sedla. Franačkim osvajanjima rasla je potreba za vitezovima, pa su ceremonije uzdizanja ratnika u vitezove postajale sve učestalije. Za nagradu su dobivali zemljišne posjede koji su sredinom 9. stoljeća postali nasljednima. Kaos uzrokovan raspadom Franačkog Carstva pogodovao je političkom jačanju vitezova.

Krajem 11. i početkom 12. stoljeća vitezovi su priznati kao poseban društveni stalež, tako da su pisci razlikovaliprave vitezove (lat.milites nobilis) od profesionalnih vojnika neplemićkog porijekla (lat.milites gregarii). U isto su vrijeme nastali i viteško-redovnički redovi poput templara i ivanovaca.


U drugoj polovici 12. stoljeća među vitezovima se javio poseban kodeks ponašanja (viteški kodeks časti) koji je kao glavne odlike pravog viteza istaknuo hrabrost, vjernost, čestitost, snagu i vojničku vještinu, a njegova je posebnost bila u tome što je nadilazio političke i dinastijske granice – zahtijevao je čestito postupanje prema stranim vitezovima ili onima u službi drugih vladara. Kodeks je imao i vjersku dimenziju (pobožnost, skromnost, milosrđe), obvezivao je viteza na korektno ponašanje, da štiti slabije te da se korektno odnosi prema ženama.

Vitez je tako postao idealni kršćanski ratnik, a ideal viteškog ponašanja opstao je i nakon što su vitezovi nestali kao ratnički sloj.

Piše: Boris Blažina

Komentari