Operacija Skok 1 – konačno oslobođenje Dinare

Probijanje cesta obavila je inženjerija HV i HVO-a pod vodstvom generala Ljube Ćesića Rojsa. Time je učinjen kolosalni strateški preokret – do tada nepristupačna planina Dinara postala je glavna cesta prilaza tenkovima HV-a, što će posebno doći do izražaja u predstojećoj operaciji Oluja.

piše: Dražen Krajcar

Operacija Skok 1 bila je jednodnevna akcija H V-a i HVO-a u travnju 1995. godine kojom su naše snage napokon zagospodarile planinom Dinarom.
Naime, kako smo već pisali, u operaciji Zima 94, koja je završila na Badnjak 1994. godine, postrojbe HV i HVO-a su zauzele glavninu Livanjskog polja i važne visove planine Dinare, ali je još uvijek prijetila opasnost od neprijateljskog protunapada.

Slide70


Cilj operacije je bio zauzeti povoljnije položaje na Dinari u područjima Crvene Grede i Zelenog Brda, približiti se selu Uništa i selu Cetina te isključiti mogućnost protunapada neprijatelja iz smjera sela Uništa.

Za akciju su bili zaduženi 7. Gardijska brigada Pume te 126. Domobranska pukovnija HV-a

Operacija je započela iznenadnim napadom 7. travnja 1994. godine kada su Pume oslobodile Bunjevačko brdo, Marino brdo, Veliki Bat, Jančiji vrh, Lišanjski vrh, Slime, Jankelića dolac i Veliku glavicu. Osvojeno područje je zatim tučeno topništvom agresora koje je bilo stacionirano u selu Cetine.
Pokušan je i kontranapad koje su snage HV odbile.

Slide81

U samo jedan dan operacije na planini Dinari iznad Knina hrvatske snage oslobodile su područje širine 15, a dubine 5 km, ukupne površine 75 četvornih kilometara. Zauzet je i strateški iznimno važan vrh Veliki Bat iznad sela Uništa s kojeg se mogao vizualno uočiti i grad Knin. HV je stavio pod paljbeni nadzor neprijateljska uporišta na području Uništa i Cetine.

Važan segment operacija na Dinari bio je zahtjevan i iznimno težak posao probijanja cesta na vrlo nepristupačnom planinskom području putem kojih se na najviše visove Dinare moglo dopremiti teško naoružanje – topovi i tenkovi. Probijanje cesta obavila je inženjerija HV i HVO-a pod vodstvom generala Ljube Ćesića Rojsa. Time je učinjen kolosalni strateški preokret – do tada nepristupačna planina Dinara postala je glavna cesta prilaza tenkovima HV-a, što će posebno doći do izražaja u predstojećoj operaciji Oluja.

Slide85

Prvi dio

Drugi dio

Treći dio

Četvrti dio

Peti dio

Šesti dio

Sedmi dio

Komentari