Kako su Britanci uništili flotu donedavne saveznice

Svi znaju da je nacistička Njemačka u Drugome svjetskom ratu nevjerojatnom brzinom slomila francusku kopnenu vojsku. Međutim, Francuska je posjedovala i jaku mornaricu čiji su brodovi preživjeli invaziju. Velik dio te flote dočekao je francusku kapitulaciju 22. lipnja 1940. u luci Mers-el-Kébir u Alžiru, tada francuskoj koloniji. Francuska je nakon poraza u ratu podijeljena na dva dijela. Prvi je izravno priključen Njemačkoj, a drugi, tzv. Višijevska Francuska, stavljena je pod upravu marionetskog režima. Iako je službeno bila neutralna, Britanci su se pribojavali da bi se Višijevska Francuska mogla priključiti Njemačkoj kao saveznica u ratu. U tom su se kontekstu najviše pribojavali francuske flote – kad bi ona stala uz bok njemačke, postojala bi vrlo realna mogućnost da Nijemci izvrše invaziju Britanskog otočja.

Britanski premijer Winston Churchill stoga je donio odluku da francusku flotu treba neutralizirati prije negoli postane prijetnja. Uputio je Francuzima zahtjev da svoju flotu predaju britanskoj mornarici ili ju potope. Pomalo ironično, Hitler se zapravo pribojavao francuske flote iz istih razloga – bojao se da bi u slučaju da je pokuša upotrijebiti protiv Britanaca, prešla na neprijateljsku stranu te stoga nije ni planirao invaziju Velike Britanije uz pomoć francuskog brodovlja.

Francuzi su odbili britanski ultimatum, pa je britanska mornarica krenula u akciju. Izvršila je iznenadni napad na francuske brodove u luci Mers-el-Kébira 3. srpnja 1940. godine. Britanski bojni krstaš Hood, bojni brodovi Valiant i Resolution, nosač Ark Royal te 13 manjih brodova napali su francusku flotu od 4 bojna broda i 6 manjih brodova. Unatoč tomu što su Britanci imali samo neznatnu brojčanu nadmoć, francuski brodovi nisu bili spremni na borbu te su pretrpjeli strahovite gubitke. Jedan im je bojni brod potopljen, a dva su oštećena, kao i četiri razarača. Poginulo je 1297 mornara, a 350 ih je ranjeno. Britanci su izgubili samo šest aviona.

Napad je potaknuo protubritanske osjećaje u Francuskoj, ali je također pokazao da Britanci namjeravaju nastaviti borbu bez obzira na gubitak najjače saveznice. Većinu francuske flote na kraju su potopili francuski mornari kada su ju 27. studenog 1942. pokušali zaplijeniti Nijemci.


Piše: Boris Blažina

Komentari