Kako je konjica zarobila flotu

Uskoro nakon izbijanja Francuske revolucije novostvorena se Francuska Republika našla u ratu protiv moćnih monarhija – Svetog Rimskog Carstva i Velike Britanije, ali i Nizozemske Republike te nekoliko talijanskih državica. Vojska revolucionarne Francuske stupila je na teritorij Nizozemske 1795., u vrijeme teške i vrlo hladne zime.

Jan Willem de Winter, Nizozemac u francuskoj službi, poslan je na čelu francuskih husara (lakih konjanika) kako bi osvojio lučki gradić den Helder na sjeverozapadu Nizozemske i spriječio tamošnje nizozemske brodove da otplove u britanske luke. Kada je stigao do odredišta, vidio je veliku nizozemsku flotu kako nepomično stoji u luci – more se zbog niske temperature zaledilo i zarobilo sve brodove.

Husari su pričekali da padne noć, a zatim pažljivo izjahali na led, opkolili brodove te ulovili posade na spavanju. Sve su se posade predale bez borbe. Ukupno je zaplijenjeno 14 ratnih brodova s 850 topova te nekoliko trgovačkih brodova s cijelim posadama uključujući admirala Reintjesa. Bio je to jedini slučaj u povijesti da je konjička jedinica zarobila protivničku flotu. Zaplijenjeni su brodovi otkupljeni u svibnju iste godine za 100 milijuna florena.

Piše: Boris Blažina


Komentari