Ivor Thord-Gray – svestrani avanturist koji je sudjelovao u najmanje 9 ratova

Thord Ivor Hallström rođen je u Stockholmu 1878. godine. Ovaj svestrani čovjek bio je prvenstveno vojnik, ali se bavio i etnologijom, lingvistikom, publicistikom itd. Počeo je karijeru kao mornar na trgovačkim brodovima 1895. godine, ali se već 1897. odlučio priključiti južnoafričkim konjanicimaCape Mounted Rifles. Od tada do 1919. borio se u najmanje 9 (neki kažu 13) ratova na nekoliko kontinenata, u službi više država. Tijekom karijere promijenio je ime u Ivor Thord-Gray. Nedugo nakon kraja Prvoga svjetskog rata, emigrirao je u SAD i pokrenuo investicijsku banku I. T. Gray & Co. u New Yorku. Više se puta selio te posvetio ostatak života pisanju knjiga o sjećanjima iz vojničkih dana te englesko-tarahumarskog rječnika (Tarahumara su indijansko pleme iz planina Sierra Madre). Sklopio je pet brakova. Kada ga je netko pitao zašto, odgovorio mu je „Sakupljam punice.“

Tijekom ratne karijere sudjelovao je u sljedećim sukobima:

1897. u borbama protiv pobunjenika u Beuchalandu i Pondolandu (Južna Afrika, u britanskoj službi)

1899. – 1902. u Drugom burskom ratu (Južna Afrika, u britanskoj službi)

1906. u ustanku Bambathe, poglavice Zulua (Južna Afrika, u britanskoj službi)


1909. u Yên Thế ustanku (Vijetnam, u francuskoj službi)

1911. u Talijansko-turskom ratu (Libija, u talijanskoj službi)

1912. u Kineskoj revoluciji (Kina, u službi Sun Yat-senovih revolucionara)

1913. – 1914. u Meksičkoj revoluciji (Meksiko, u službi Pancha Ville)

1914. – 1918. u Prvom svjetskom ratu (Europa, u britanskoj službi)

1918. – 1919. u Ruskom građanskom ratu (Rusija, prvo u sklopu Kanadskih ekspedicijskih snaga, zatim u sklopu Bijele armije)

Piše: Boris Blažina

Komentari