Helepolis – antički osvajač gradova

Helepolis je naziv za golemi opsadni toranj koji je prvi konstruirao Polid iz Tesalije, a zatim su ga usavršili kralj Demetrije I. Makedonski i inženjer Epimah Atenski. Oni su živjeli u vrijeme Ratova dijadoha, bivših generala Aleksandra Velikog koji su se borili za prevlast nad njegovim naslijeđem.

Helepolis je imao oblik kule visine 40 metara i širine 20 metara. Bilo ga je potrebno gurati do protivničkih zidina. U tu je svrhu imao osam kotača visine 4,6 metara s okretnim vilicama (to mu je omogućavalo kretanje ustranu). Tri strane kule bile su zaštićene metalnim pločama preko kojih su bile prebačene namočene životinjske kože kao zaštita od pokušaja paljenja. Unutrašnji je prostor bio podijeljen na više katova te je uključivao dva reda stepenica, jedan za uspinjanje, a drugi za silaženje ratnika. Na svakom su se katu nalazili katapulti koji su mogli izbaciti projektile mase od 14 do 82 kg, a na vrhu tornja bile su postavljene četiri baliste (veliki samostreli). Ukupna je masa stroja bila oko 160 tona, pa je za njegovo pokretanje bilo potrebno u smjenama angažirati 3400 ljudi. Njih 200 je pokretalo vitlo u samom tornju (slično brodskom vitlu), dok su ostali odostraga gurali toranj.

Kralj Demetrije I. koristio se spravom pri opsadi Roda (Rodosa) 305. pr. Kr., ali bez uspjeha. Demetrije je upotrijebio još jednu takvu spravu pri opsadi (grčke) Tebe 292. pr. Kr., ali je ovoga puta uspio osvojiti grad. Nazivhelepolis ostao je u uporabi još mnogo stoljeća nakon toga, ali ga se rabilo za razne vrste velikih opsadnih sprava.

Piše: Boris Blažina


Komentari