Akcijom Maslenica hrvatska vojska započela je oslobađanje Srednje Dalmacije

Operaciju su planirali i izveli generali Janko Bobetko, Ante Gotovina, Ante Roso, Mirko Norac i Mladen Markač, a u samoj izvedbi bile su angažirane sve grane oružanih snaga RH. Ta akcija označila je početak oslobađanja Srednje Dalmacije i ponovnog potpunog povezivanja Hrvatske.

piše: Dražen Krajcar

Nakon što smo vas u proteklih nekoliko nastavaka upoznali sa planovima agresora za osvajanjem Srednje Dalmacije, feljton nastavljamo sa akcijama u kojima je general Gotovina učestvovao kao sudionik ili ih je planirao,a koje su za cilj imale oslobođenje hrvatskog teritorija.

Za početak prisjetit ćemo se akcije Maslenica, koja je bila uvod u oslobađanje okupiranog teritorija na području Srednje Dalmacije.

U vrijeme neposredno prije pokretanja same akcije aktualan je bio Vance – Owenov plan. Točnije formiranje tzv. ružičastih zona na tada okupiranom području. Čak je i postignut sporazum o mirovnoj deblokadi i uspostavi normalnog prometa preko Novskog ždrila te deblokade Masleničkog mosta prometnice Maslenica – Zadar. Na žalost neprijatelj sporazum nije poštovao što dovodi do ubrzanog pojačavanja obrane te razrade planova za djelovanje naše vojske.

Slide10

Operaciju su planirali i izveli generali Janko Bobetko, Ante Gotovina, Ante Roso, Mirko Norac i Mladen Markač, a u samoj izvedbi bile su angažirane sve grane oružanih snaga RH. Sudjelovale su postrojbe tadašnjeg Zbornog područja Split (4. gardijska brigadaPauci, taktičke grupe 112. i 113., 126. brigada, 7. domobranska pukovnija, 40. inženjerijska bojna, 72. bojna VP), specijalne postrojbe MUP-a, dijelovi 9., 3., 2., i 1. gardijske brigade, dijelovi postrojbi GSHV-a, te Središnjica elektroničkog djelovanja Split, kopnene, diverzantske i pomorske snage HRM-a i eskadrila helikoptera HRZ-a.

Cilj akcije bio je povezati sjever s jugom Hrvatske pravcem Zadar – Maslenica – Karlobag i odbaciti srpske snage iz Rovanjske, Novskog ždrila, Maslenice i od magistrale Posedarje – Zadar. Akcija je bila ključna za obranu i daljnja vojna djelovanja Hrvatske vojske.

Neposredno prije početka same akcije neprijatelj se na svim položajima u Sjevernoj Dalmaciji ojačava, utvrđuje, dovozi streljivo pogonsko gorivo, te provodi djelomičnu mobilizaciju. Bitno pojačava ljudstvo na svim pravcima, te na taj način jasno daje do znanja da se ne odriče ideje o stvaranju Velike Srbije na liniji Virovitica – Karlovac – Karlobag.

Slide11

Hrvatsko državno vodstvo, predvođeno dr. Franjom Tuđmanom, početkom siječnja 1993. donosi odluku o provedbi antiterorističke akcije ograničenog dometa i cilja “sa svrhom ponovnog cestovnog povezivanja sjeverne i južne Hrvatske”.

Cijela operacija pripremljena je u potpunoj tajnosti, a u tu svrhu su neposredno prije napada iskopčani svi telefoni na zadarskom području. Stoga je napad vojno – redarstvenih snaga zatekao i potpuno iznenadio neprijatelja. Započeo je snažnom topničkom pripremom 22. siječnja 1993. u 7.05 sati i trajao je 10-tak minuta.

Slide19

Tijekom slijedeća tri dana (23., 24., i 25. 1.) trajali su daljnji napadi u kojima je oslobođen Novigrad s. Kašić, s. Maslenica, s. Smoković i s. Reljići, a na Velebitu OS RH su izbile na crtu Sveti Rok – Mali Alan – Tulove grede – Bobija (planina). 25.01. postrojbe HV-a u popodnevnim satima ovladavaju i selom Škabrnja i jakim neprijateljskim uporištem Ražavljeva glava, koje neprijatelj slijedeća dva dana intenzivno napada jakom topničko-raketnom vatrom, pa su naše snage uz pretrpljene gubitke bile primorane na uzmak organizirajući obranu na crti Ambar – dio Škabrnje – Ivkovići.

Glavni ciljevi operacije ostvareni napadima postignuti su već nakon 72 sata, ali zbog pritiska međunarodne zajednice i prijetnji sankcijama 25. siječnja je zaustavljeno napredovanje OS RH nadomak Obrovca i Benkovca. To su srpske snage iskoristile da se priberu, dovuku pojačanja i izvrše protunapad, koji je odbijen uvođenjem svježih snaga od kojih je jedan dio helikopterskim desantom prebačen iz Slavonije i uveden izravno u borbu. Snažnije borbe za dostignute crte i stabilizaciju bojišnice potrajale su još 2-3 dana.

Slide21

AkcijomMaslenica hrvatska vojska oslobodila je 202,39 kilometara kvadratnih, a još njih 79,2 km. oslobođeno je u operacijiPeruča koja se zbila potpuno neplanirano odmah iza opisane akcije HV-a.

Što se tiče generala Gotovine, on je za vrijeme operacijeMaslenica imao osnovni zadatak ovladati Zemunikom, Škabrnjom i osigurati bokove 4. gardijske brigade koja je napredovala prema Kašiću i Paljuvu. U tome je i uspio.

[box type=”info” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”0″]Operacija Peruča

Potpuno neplanirano, odmah iza operacije Maslenica na sinjskoj bojišnici provedena je oslobodilačka akcija HV-a na brani Peruča čime je konačno otklonjena prijetnja srpske vojske koja je rušenjem brane na Peručkom jezeru planirala izazvati katastrofu nesagledivih razmjera. [2] [10] Premda su pripadnici srpske vojske uspjeli detonirati oko 30 tona eksploziva položenog u utrobu brane, brana se nije srušila što zbog načina izgradnje što zbog brzine reagiranja inžinjerijskih snaga HV koje su kamionima izvršile nasipanje novim materijalom teško oštećene brane.[/box]

Prvi dio

Drugi

Treći dio

Četvrti dio

Komentari