Što se to jelo na izraelskoj obali prije 6000 godina?

Fotografija: Screenshot YouTube ( Storie & Archeostorie).

 

Godine 2018. u obalnom gradu Ashkelonu na jugu Izraela otkrivena je bakrena udica za morskog psa. Nađena je u novootkrivenom naselju u predgrađu ovog grada, i stara je čak 6000 godina. Zanimljivo je da je ovaj nalaz  otkriven ispod drugog arheološkog lokaliteta.

Lov na male morske pse

Oblik i veličina udice, duge 6,5 centimetra i široke 4 centimetra, uzimaju se kao pokazatelj da su pripadnici tamošnje zajednice lovili manje morske pse –  dugačke 2 do 3 metra, poput mrkalja i pješčanog morskog psa. Naravno, moguće je da su lovili i velike ribe kao što je tuna, no kako one u ovim vodama nisu učestale prije da su nekadašnji ribolovci ovdje hvatali morske pse. Ono što ovaj nalaz čini posebnim je to što je udica izrađena od bakra dok je većina do sada nađenih udica bila izrađena od kosti.

Sezonski lov


Nalazi nađeni na ovom lokalitetu svjedoče da su se pripadnici tamošnje zajednice bavili i poljoprivredom. Tragovi uzgoja stoke i uopće bavljenje poljodjelstvom ukazuje na raznovrsnu prehranu koja je povremeno bila obogaćena ribarenjem. Danas primjerice skupine malih morskih pasa na ovaj dio izraelske obale dolaze između studenog i svibnja, pa je za pretpostaviti da se u lov išlo samo u određeno doba godine. Tome bi potkrjepu dala i arheološka građa koja pokazuje da su naselju rijetko pronalažene riblje kosti. Zahvaljujući ovim istraživanjima možemo si vizualizirati ondašnje trpeze, na kojima je bilo mesa, leće i humusa, ali i ponekad i morskih pasa.

Izvrsna očuvanost

O posebnosti ovog nalaza svjedoči i viša istraživačica Izraelske uprave za antikvitete Yael Abadi-Reiss, koja je izjavila da je udica tako dobro očuvana da je mislila da je riječ o recentnom nalazu i da se njezini kolege s njom šale. Povjerovala je u starost udice tek kada su stigli laboratorijski nalazi.

Piše: Sonja Kirchhoffer

Komentari