Sopotska kultura se može podičiti prvim utvrđenim naseljima u ovom dijelu Europe

Fotografija: Visit Vukovar Srijem • Kolijevka Europe - Vinkovci.

Danas ćemo se vratiti u neolitik na prostor između Save, Drave i Dunava. Tu je svojevremeno egzistirala kultura koja je dobila ime prema svom prvom i najpoznatijem lokalitetu Sopotu kod Vinkovaca. Ona je trajala od otprilike druge polovice 5. tisućljeća do druge polovice 4. tisućljeća prije Krista. Razvila se na temeljima starčevačke kulture, o kojoj smo već pisali, a naravno bila je i pod utjecajima drugih kultura.

Jarci i palisade

Za nas su ovdje najzanimljivija naselja ove kulture koja su bila smještena u nizinama u neposrednoj blizini rijeka. Ona su bila pažljivo organizirana te okružena jarcima i palisadama, što ih svrstava u prva utvrđena naselja u ovom dijelu Europe. Osim što su nositelji ove kulture vodili računa o sigurnosti pravilno su organizirali prostore unutar naselja. Bila su to dugotrajna naselja zbog čega su dobila osobine telova odnosno višeslojnih naselja. Sami jarci i palisade ukazuju da neolitik unatoč brojnim hipotezama nije bio nimalo miran i da je ovakva organizacija prostora posljedica želje da se njezini nositelji što bolje zaštite. Dvostruka zaštita svjedoči već o razvijenim tehnikama napadanja, ali i razvoju obrambenih strategija.

Poput montažne gradnje brvnara

Pravokutne kuće ove kulture rađene su klasično neolitskom kombinacijom drvene konstrukcije i lijepa. Neke su od tih kuća imale više prostorija, no uglavnom su bile jednoprostorne. U Otoku kod Vinkovaca pronađeni su ostaci sasvim drugačije kuće izgrađene kombinacijom vodoravno složenih debala koja su bila stabilizirana okomitim trupcima. Krov je bio pretpostavlja se na dvije vode prekriven trskom. Na ovoj posebnoj kući u Otoku iznad ulaza se nalazila i glava bika s rogovima, koja se povezuje sa zaštitnom funkcijom. Konkretna je kuća ili bila povezana s nekakvom kultnom funkcijom ili je pripadala uglednoj osobi u naselju. Ova kuća na području Otoka dobrim dijelom podsjeća na montažnu gradnju brvnara. U naseljima ove kulture nađeno je dosta posuđa, uglavnom grubog, ali je pronađeno i nešto finijeg suđa u vidu plitkih i dubokih zdjela, no u keramičkom smislu tretira se ona neatraktivnom kulturom.


Eponimni lokalitet je pretvoren u arheološki park sa šest neolitičkih kućica još 2002. godine. S ovom kulturom u istočnoj Hrvatskoj završio je neolitik. No, ako želite doživjeti kako je izgledao život pripadnika ove kulture posjetite ovaj park i zavirite u jednu od ovdje rekonstruiranih kuća.

Piše: Sonja Kirchhoffer

Komentari