Je li moguće da su Rimljani bili zločestiji nego se činilo? Novo otkriće vjerojatne seksualne igračke tome ide u prilog

Fotografija: IMDb.

Znamo da su Grci i Rimljani imali bogat seksualni život, no do sada nije pronađen niti jedan materijalni nalaz koji bi išao u prilog da su Rimljani imali seksualne igračke.

Sve moguće teorije namjena

Godine 1992. je otkriven glatki drveni rimski falus bačen u jarak u Vindolandi jednoj od pomoćnih utvrda smještenoj južno od Hadrijanova zida u središnjoj Engleskoj. Ovaj je falus dug 16 centimetara, ali je vjerojatno bio i duži jer se drvo tijekom vremena skuplja. Kako je nađen među cipelama i kožnim ostacima smatralo se da je riječ o oruđu koje je bilo povezana s krpanjem. Ta je teorija danas odbačena. Uz novu teoriju o seksualnoj igračkici tu su još u igri i dvije pretpostavke koje ne možemo zasigurno odbaciti. Prema jednoj od njih ovaj je predmet mogao služiti kao teško oruđe za usitnjavanje ili pak amulet koji se možda nalazio na kipu, u svrhu doticanja ili protrljavanja za sreću.

Fotografija: Spectrum.de

Zabavna ideja

Skenirane ovog artefakta je pokazalo da je njegov središnji dio bio gladak dok su gornji i donji dijelovi istrošeni. Na ovo činjenicu upozorili su stručnjaci sa Sveučilišta Newcastle i Sveučilišnog koledža Dublin, a koji smatraju da je ovaj predmet imao intimniju upotrebu. Znanstvenici upozoravaju da ne treba smetnuti s uma da je ovaj predmet mogao imati i funkciju mučenja.  Rasprave oko funkcije ovog predmeta su burne iako je najviše onih koji smatraju da je ovdje riječ o rimskoj varijanti dilda.


Zabavna je ideja da se Rimljani nisu samo dosađivali u ovim utvrdama ili pak stalno ratovali već da je taj život mogao bio znatno pikantniji, a Rimljani zločestiji nego li se to činilo.

Piše: Sonja Kirchhoffer

Komentari