Arheolozi u kineskom grobu iz brončanog doba našli potpuno neočekivano klizaljke

Fotografija: Screenshot YouTube (From Bone To Carbon Fiber, The History Of The Figure Skating Blade!).

Čar arheološkog posla je u tome da nikada ne znate što će vam neki dan donijeti na terenu. Upravo zbog toga tu je prisutna doza pozitivnog adrenalina jer je uvijek moguće da je bitan nalaz možda baš zakopan ispod vaših nogu. Vjerujemo da su se arheolozi s područja zapadne Kine nemalo iznenadili kada su ugledali u grobnici iz brončanog doba klizaljke napravljene od kosti. Starost klizaljki se procjenjuje na oko 3500 godina. Kako su slične klizaljke nađene u Europi pretpostavlja se da je riječ o drevnoj tehnološkoj brončanodobnoj razmjeni između Istoka i Zapada.

Klizaljke nađene u regiji rođenja skijanja

Klizaljke izrađene od životinjskih kostiju nađene su u Ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiang u sjeverozapadnoj Kini. Zanimljivo je da se ova kineska regija koja se smatra mjestom rođenja skijanja, sada dovodi u vezu i s klizanjem. Naime u prefekturi Altay u istoj regiji 2005. nađeni su slučajno špiljski crteži na kojima su jasno vidljivi skijaši, a čija se starost procjenjuje na oko 12 000 godina. Nađene klizaljke su napravljene od kosti vola i konja. Mogle su se koristiti za lov i za što brža putovanja. One su bile svedene na ravni komad kosti s rupama na oba kraja kako bi se mogle pričvrstiti za obuću.

Kultura mobilnih stočara

Ove su klizaljke nađene na lokalitetu Jirentai Goukou koji je pripadao andronovskom kulturnom kompleksu odnosno grupaciji sličnih kultura koja se prostirala na području istočnog dijela središnje Azije. Bila je to kultura stočara kasnog brončanog doba. Ove su zajednice bile mobilne i živjele su u malim selima. Najvećim dijelom su uzgajale goveda, ali i ovce, koze, kao i konje. Konkretni lokalitet se sastoji od naselja i specifičnog grobnog kompleksa. Prema svemu sudeći to je jedan od najbolje sačuvanih lokaliteta iz brončanog doba na ovom kineskom području. Uokolo grobnica su nađena zakopana drvena kola i to u većem broju. Smatra se da je riječ o grobnicama višeg društvenog sloja na što ukazuje i zakapanje vrijednih kola, a koja nisu bila za otpis. Ova se drvena kola uzimaju kao ona koja pojašnjavaju tehnološku razmjenu dvaju svjetova.


Slične klizaljke su pronađene u Finskoj, ali su starije od kineskih te se njihova starost procjenjuje na 5000 godina. Možda je ovdje doista riječ o tehnološkoj razmjeni, ali tome i ne mora biti tako. Samostalno rađanje istih ideja na nepovezanim prostorima je isto tako jedna od opcija.

Piše: Sonja Kirchhoffer

Komentari