Adar

Adar
Adar je dvanaesti mjesec babilonskoga i šesti mjesec židovskoga kalendara. Adar odgovara danima u veljači i ožujku. 14. i 15. adara slavi se židovski blagdan Purim. Adar...
Čitaj više

Maharadža

Maharadža
Maharadža je povijesna titula velikih indijskih knezova i vladarski naslov u Indiji. U doslovnom prijevodu znači veliki kralj. Manji plemići nosili su naslov radža, a mah...
Čitaj više

Yankee

Yankee
Od sredine 19. stoljeća Yankee je pejorativni naziv na američkom Jugu za sve Amerikance sa Sjevera (posebno za vojnike Unije u Američkom građanskom ratu). Vjerojatno potj...
Čitaj više

Jednoselci

Jednoselci
Jednoselci su plemići s jednim selištem, vlasnici plemićkih dvoraca (curia nobilitaris), koji su sami sa svojom obitelji obrađivali zemlju. Jednoselci nisu imali kmetskih...
Čitaj više

Despocija

Despocija
Despocija je politički sustav u kojem se vlada despotski. Takve su bile robovlasničke monarhije starog Istoka: Babilon, Perzija i Egipat. One su dosegnule visok stupanj g...
Čitaj više

Dauphin

Dauphin
Dauphin [dofen] je u Francuskoj sinonim za prijestolonasljednika. Od 1130. je naziv grofova Viennois. Kad je njihova pokrajina 1349. pripala Francuskoj dauphin postaje na...
Čitaj više

Hoplomahija

Hoplomahija
Hoplomahija je grčka riječ za borbu teškim oružjem. Označaval je sportski dvoboj s kopljem i mačem u helenističko doba. Hoplomahija se vježbala u gimnazijama. Rimljani su...
Čitaj više