Marseljeza

Marseljeza
Marseljeza je francuska revolucionarna pjesma i nacionalna himna Francuske Republike. Riječi i (vjerojatno) skladbu napisao je u Strasbourgu 1792. francuski časnik C. J....
Čitaj više

Adar

Adar
Adar je dvanaesti mjesec babilonskoga i šesti mjesec židovskoga kalendara. Adar odgovara danima u veljači i ožujku. 14. i 15. adara slavi se židovski blagdan Purim. Adar...
Čitaj više

Maharadža

Maharadža
Maharadža je povijesna titula velikih indijskih knezova i vladarski naslov u Indiji. U doslovnom prijevodu znači veliki kralj. Manji plemići nosili su naslov radža, a mah...
Čitaj više

Yankee

Yankee
Od sredine 19. stoljeća Yankee je pejorativni naziv na američkom Jugu za sve Amerikance sa Sjevera (posebno za vojnike Unije u Američkom građanskom ratu). Vjerojatno potj...
Čitaj više

Jednoselci

Jednoselci
Jednoselci su plemići s jednim selištem, vlasnici plemićkih dvoraca (curia nobilitaris), koji su sami sa svojom obitelji obrađivali zemlju. Jednoselci nisu imali kmetskih...
Čitaj više

Despocija

Despocija
Despocija je politički sustav u kojem se vlada despotski. Takve su bile robovlasničke monarhije starog Istoka: Babilon, Perzija i Egipat. One su dosegnule visok stupanj g...
Čitaj više

Dauphin

Dauphin
Dauphin [dofen] je u Francuskoj sinonim za prijestolonasljednika. Od 1130. je naziv grofova Viennois. Kad je njihova pokrajina 1349. pripala Francuskoj dauphin postaje na...
Čitaj više