Majordom

U srednjem vijeku majordom je bio nadglednik posluge i upravitelj kućanstva u bogatim kućama. Nakon podjele franačke države stekao je pravo uprave nad kraljevskim posjedo...
Čitaj više

Kuluk

Kuluk
Kuluk je u Osmanskom Carstvu bila obveza osobnoga rada na izgradnji putova, utvrda i drugih javnih građevina. Kuluk je nametnut raji u pokrajinama pod osmananskom vlašću....
Čitaj više

Tribun

Tribun
Tribun je prvo bio naziv za starješinu rimskog tribusa, a kasnije za predstojnika različitih ustanova (tribunus aerarii – predstojnik poreznog ureda; tribunus celerum – z...
Čitaj više

Dong

Dong
Dong je bio okrugao novac s četverokutnom rupom u sredini, lijevan od jednostavnih kovina od 10. do 20. stoljeća u Anamu i Kambodži; 60 donga, nanizanih na vrpci, vrijedi...
Čitaj više

Tahigrafija

Tahigrafija
Tahigrafija je brzopis, odnosno pismo koje je radi što bržega bilježenja slova na pisanu podlogu izrazito pojednostavnjeno. Upotrebljavala se u antici i srednjem vijeku, ...
Čitaj više

Talik

Talik
Talik je vrsta arapskoga pisma nastaloga u 9. stoljeću u Perziji. S vremenom se razgranalo na sedamdesetak podvrsta i još uvijek je u uporabi. Talik je pismo laganih i iz...
Čitaj više

Napoleondor

Napoleondor
Napoleondor (na francuskom zlatni napoleon) bio je francuski zlatni novac od 20 franaka, kovan za vladavine Napoleona I. (1803. – 1814.) i Napoleona III. (1852. – 1870.)....
Čitaj više

Paludamentum

Paludamentum
Paludamentum je u antičkome Rimu bio grimizni vojnički plašt. Nosio se poviše bojne opreme i bio je znak vrhovnoga zapovjednika. Od Augusta paludamentum je carski plašt (...
Čitaj više