Drungar

Drungar
Drungar je u bizantskoj vojnoj hijerarhiji naslov zapovjednika dijela ili cijele bizantske mornarice. Od vremena cara Heraklija (7. stoljeće) i njegove vojne reforme drun...
Čitaj više

Komtur

Komtur
Komtur je u srednjovjekovnim viteškim redovima (posebno kod templara, ivanovaca i teutonaca) vitez čija uloga nije posve jasna. Vjerojatno je upravljao jednim ili više ut...
Čitaj više

Ispendža

Ispendža
Ispendža je zemljarina, odnosno vrsta poreza što su ga kršćanski podanici Osmanskoga Carstva morali davati za zemlju koju su obrađivali. Prikupljali su ga spahije, obično...
Čitaj više

Bolica

Bolica
Bolica je kotorska plemićka obitelj, spominje se u različitim oblicima te s pridjevcima Kokoljić, Grbičić i Grabanto. Prvi joj je poznati član ratnik Petar iz 12. stoljeć...
Čitaj više

Atos

Atos
Atos je autonomna monaška republika na najistočnijem dijelu grčkog poluotoka Halkidike. Površina iznosi 336 km² i broji 1536 stanovnika. U Atosu žive isključivo muškarci...
Čitaj više

Kargo kult

Kargo kult
Kargo kult je naziv za vjerske pokrete koji su se pojavili u Novoj Gvineji i Melaneziji početkom 20. stoljeća kao oblik otpora kolonijalnoj vlasti, a cilj im je bio obnov...
Čitaj više

Etnocid

Etnocid
Etnocid je sustavno uništavanje ljudskih kultura, nerijetko popraćena etničkim čišćenjem, koje izvršavaju pripadnici ekstremnih politika radi nasilnog uključivanja manjin...
Čitaj više

Lidar

Lidar
Lidar je akronim od engleskog Light Detection and Ranging i znači svjetlosno zamjećivanje i klasifikacija. Lidar je optički instrument koji odašilje laserske zrake, one s...
Čitaj više