Porijeklo Skita

Porijeklo Skita
Herodot nam prenosi nekoliko legendi o postanku Skita, koje naziva najmlađim narodom na svijetu. Prema prvoj, Skiti su potekli od boga Zeusa i jedne kćeri rijeke Boristen...
Čitaj više